FREE ONLINE ENGLISH FOR MBA STARTING OCTOBER 15, 2014

Trang Blog Học MBA Online

Kính gửi anh/ chị học viên,

Lời đầu tiên SBI-Training Solutions xin gửi lời chào trân trọng đến anh/chị.  Cảm ơn anh/ chị đã quan tâm đến chương trình và mong muốn học các chương trình của SBI-Training Solutions tố chức thay mặt HEG Fribourg School of Management, Switzerland.

Chương trình chi tiết anh/ chị tham khảo thêm thông tin qua link HEG-EMBA  và “English for MBA Management Basics“.

Anh/ chị vui lòng điền đầy đủ “Application Form” và gửi lại hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn cho trung tâm SBI-Training.com tai contact@sbi-training.com.

Sau khi hoàn tất chương trình anh/chị sẽ nhận được Certificate of Completion của chương trình English for MBA, cho phép anh/ chị tham gia các khóa học HEG Executive MBA, hoặc bổ sung thêm kiến thức sau khi các anh/ chị đã học MBA/DBA với một chương trình quốc tế khác nhưng vẫn…

View original post 62 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: