SBI Training Solutions

Home » Forum » [Translation] Bảo hộ mậu dịch và tự do thương mại

[Translation] Bảo hộ mậu dịch và tự do thương mại

Follow SBI Training Solutions on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,928 other followers

SBI Training Solutions

Academic Support for Professionals

Blog Stats

  • 14,100 hits

smiley_hello

While browsing through the profile of our classmates, I found this useful article translated by Kate and share it with our ENG-4-MBA fellow members. Looking forward to discover more talents. Cheers, Prof. Anh Tho.

Dieu Nguyen

[Bài này được dịch Giáo trình Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 ESP của FTU :)) tuy vậy là còn nhiều chỗ dịch nhưng cũng k hiểu mình dịch cái gì :-ss mình quá kém diễn đạt ra tiếng Việt mà :(((]

Đa số các nhà kinh tế học tin vào thuyết lợi thế so sánh, thuyết này cho rằng tất cả các quốc gia khi tham gia vào thương mại quốc tế đều sẽ tăng chất lượng cuộc sống và thu nhập thực tế nếu hộ chuyên môn hóa sản xuất những mặt hàng mà nước đó có lợi thế lớn nhất về sức sản xuất. Các quốc gia đều có thể có lợi thế so sánh hay lợi thế tuyệt đối trong sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ được tạo nên bởi sự khác nhau về các yếu tố sản xuất (nguyên vật liệu thô), khí hậu, sự…

View original post 976 more words


User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

SBI Training Solutions

Skype: anhtho.andres
Weekends 2pm-10pm
Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thơ HIẾU TRƯƠNG

CƯ AN TƯ NGUY

ozgurzan.wordpress.com/

blog about entrepreneurship and innovation

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

CSCI INDOCHINA

SHAPING PLATFORM FOR THE FUTURE

SBI Training Solutions

Academic Support for Executive Education

Business Strategy in Balkans

ROAD TO OUTSTANDING COMPANY

Welcome to SBI-Training e-College

Academic Support for Executive Education

Ha Thanh Nguyen's Blog

ALWAYS KEEP THE FAITH

yuki111

A fine WordPress.com site

Học MBA Online

Dành cho Cán bộ quản lý Doanh nghiệp

Sacred Knowledge

Finding the path to divinity, happiness, and wisdom.

Live to Write - Write to Live

We live to write and write to live ... professional writers talk about the craft and business of writing

Dieu Nguyen

warm as the autumn light

Cayo Buay

GET THE PEOPLE PRENDIDO

Thanh Niên Tự Do

Chia Sẻ Cộng Đồng

Phuong Hoang

This WordPress.com site is the bee's knees

Tony A. Smith

Books News and More

daodangquocviet

Chia sẻ niềm đam mê

nguyenmailien

Flying Fish

phunganhtuanuel

Make everyone clear about me :)

buicuong3011.wordpress.com/

My decision. my life !

longbanchan

With Facebook, I have everyone. With Tumblr, I have my hobby. With this, I have Me.

Hoang Nhut Nguyen

Work together make it better!

talankhanh

Dòng thời gian

Joy3veryday

Thích gì viết đó

thuyduong14166

1+1+1+1+1

The Blog of Life

Just another WordPress.com site

%d bloggers like this: