BTSO, A New Turning Point_Transl by Hoang Hai Ha

Another assignment by Hai Ha Hoang. Welcome to the Club!

Hai Ha Hoang's Blog

“Trở về điểm số 0- một khởi đầu mới”

Nếu có ai đó nói với tôi rằng tôi là một người tham vọng, đam mê công việc. Tôi sẽ phủ nhận điều đó bởi vì t không nghĩ rằng mình như vậy. Nhưng tôi phải thừa nhuận tôi là một người tham công tiếc việc. Và làm việc khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

Trên thực tế, tôi thích làm những việc có tổ chức và sắp xếp cẩn thận. Vậy nên, đọc một quyển từ điển mang lại cho tôi nhiều niềm vui, bởi vì tất cả những từ ngữ trong đó được định nghĩa rõ ràng và có hệ thống, chữ này nối tiếp chữ kia, giống như đống quần áo trong tủ của tôi, được sắp xếp theo màu sắc, kích cỡ, chất liệu và mục đích sử dụng.

Tại công ty, tôi cũng yêu thích việc…

View original post 768 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: