BTSO, A New Turning Point, Transl by Huy Khoe #O-567

BTSO, A New Turning Point, A submission by Tran Huy Khoe. Welcome to the Club.

SBITRAINEE.567_ENG.HEG.001_submission_week1

tranhuykhoe

TRỞ VỀ VỚI ĐIỂM SỐ 0 – MỘT SỰ KHỞI ĐẦU MỚI.

Xin chào những người bạn kết nối trên Linkedin,

Tôi được mời để bắt đầu  blog đầu tiên của tôi trên Linkedin và tôi cảm thấy vui để làm điều này. Và đây là những điều mà tôi suy nghĩ trong ngày hôm nay:

Nếu một ai đó bảo rằng tôi là một người đầy tham vọng và đam mê trong nghề nghiệp, tôi sẽ phủ nhận một cách thẳng thừn vì tôi không nghĩ bản thân mình như thế. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi là một người tham công tiếc việc. Và làm việc khiến tôi vui vẻ rất nhiều.

Thưc tế thì tôi thích làm những  việc mà được có tính cấu trúc và sắp xếp cao. Thế nên, đọc một cuốn từ điển đem lại cho tôi nhiều niềm vui, vì tất…

View original post 825 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: