Top 10 thành phố trên thế giới dành cho sinh viên

Paris, Best place to study? Yes, because Vienamese educaion system has drawn a lot from French Culture and Philosophy.

Trang Blog Học MBA Online

Trên thế giới nơi đâu sinh viên có thể học tập tốt nhất? Chuyên gia về dữ liệu – công ty QS (Anh) đã đưa ra danh sách 10 thành phố dựa trên các yếu tố bao gồm tài chính, sự khát khao, tiêu chuẩn về học thuật và triển vọng về việc làm.

10. Seoul, Hàn Quốc

Top 10 thành phố trên thế giới dành cho sinh viên 1

Những người chưa nghe về Seoul cũng sẽ ít nhất biết về khu vực Gangnam giàu có ở đây, nơi được bài hát nổi tiếng “Gangnam Style” nhắc đến. Seoul lọt vào top 10 nhờ một loạt các trường đại học uy tín và mức độ tuyển dụng của các ông chủ. Ngoài ra, sinh viên còn quan tâm đến cửa hàng McDonald ở Seoul hoạt động 24h mỗi ngày.

9. Toronto, Canada

Top 10 thành phố trên thế giới dành cho sinh viên 2

Người dân Canada có nhiều bằng đại học hơn bất cứ nơi nào khác và Toronto là nơi mà…

View original post 540 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: