SBI Training Solutions

Home » Find a Vietnamese Translator » BTSO, A New Turning Point, Translation Assignment #week 1 by Thu Huong, ID 509

BTSO, A New Turning Point, Translation Assignment #week 1 by Thu Huong, ID 509

Follow SBI Training Solutions on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,930 other followers

SBI Training Solutions

Academic Support for Professionals

Blog Stats

  • 14,925 hits

Thank you Thu Huong. Your translation sounds good. Looking forward to the next one. Prof. Anh Tho Andres

Thu Hương Nguyễn

Translation Assignment_week1_ “Back to Square One – A New Turning Point (1)” by Author Anita H.

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140827083613-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-4?trk=mp-reader-card.

Submission: Nov 29th, 2014 by BSTO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

Xin chào các bạn bè trên Linkedln,

Tôi được mời để viết blog đầu tiên trên Linkedln và tôi lấy làm vui vì được làm điều đó. Đây là một vài ý nghĩ trong ngày hôm nay:

Nếu ai đó nói với tôi rằng tôi là người tham vọng  và tập trung cho sự nghiệp, tôi sẽ kịch liệt phủ nhận điều đó vì tôi không cho mình là người như vậy. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi nghiện công việc, bởi vì làm việc khiến tôi hạnh phúc.

 Thực tế thì tôi thích làm gì đó có cấu trúc và tổ chức rõ ràng. Vì vậy việc đọc một cuốn từ điển mang đến cho tôi…

View original post 910 more words


User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

SBI Training Solutions

Skype: anhtho.andres
Weekends 2pm-10pm
Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thơ HIẾU TRƯƠNG

CƯ AN TƯ NGUY

ozgurzan.wordpress.com/

blog about entrepreneurship and innovation

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

CSCI INDOCHINA

SHAPING PLATFORM FOR THE FUTURE

SBI Training Solutions

Academic Support for Executive Education

Business Strategy in Balkans

ROAD TO OUTSTANDING COMPANY

Welcome to SBI-Training e-College

Academic Support for Executive Education

Ha Thanh Nguyen's Blog

ALWAYS KEEP THE FAITH

yuki111

A fine WordPress.com site

Học MBA Online

Dành cho Cán bộ quản lý Doanh nghiệp

Sacred Knowledge

Finding the path to divinity, happiness, and wisdom.

Live to Write - Write to Live

We live to write and write to live ... professional writers talk about the craft and business of writing

Cayo Buay

GET THE PEOPLE PRENDIDO

Thanh Niên Tự Do

Chia Sẻ Cộng Đồng

Phuong Hoang

This WordPress.com site is the bee's knees

Tony A. Smith

Books News and More

daodangquocviet

Chia sẻ niềm đam mê

nguyenmailien

Flying Fish

phunganhtuanuel

Make everyone clear about me :)

buicuong3011.wordpress.com/

My decision. my life !

longbanchan

With Facebook, I have everyone. With Tumblr, I have my hobby. With this, I have Me.

Hoang Nhut Nguyen

Work together make it better!

talankhanh

Dòng thời gian

Joy3veryday

Thích gì viết đó

The Blog of Life

Just another WordPress.com site

Tony Le-Nguyen

Actor, Writer, Director

kimmicblog

Innovation with a Capital I!

%d bloggers like this: