BTSO, Count Your Blessings, Translation Assignment #week 2 by Hieu Phung, ID 303

Another translation by Hieu Phung, for week 2. I like your proposed title to my book: “Khong lai Hoan Khong”, Thanks for the suggestion. Great job! Prof Anh Tho Andres.

Trần Huỳnh Hiếu Phụng

Gửi những người bạn mới và cũ trên LinkeIN

Thông điệp mở đầu của tôi ngày hôm qua đã có 69 độc giả và 2 thư cá nhân. Thật đáng khích lệ phải không nào?

Tôi còn nhớ cách đây vài năm, khi mà tôi mới lần đầu thử viết blog trên trang http://yourvietbooks.com, khi đó tôi hăng hái kiểm tra liên tục xem mình đã nhận được bao nhiêu lượt xem trong ngày. Bắt đầu với con số 200, rồi tiếp đến là 500, rồi sau đó là 1000, v.v…, và hiện tại con số đó đã đạt đến gần 57000 lượt xem, tuy nhiên giờ tôi không còn háo hức kiểm tra số lượt xem như những ngày đầu tiên nữa. Tôi đoán, đó cũng là cách mà những người khác phản ứng với tiền: chẳng hạn với một triệu hay hai triệu đầu tiên họ có…

View original post 1,055 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: