SBI Training Solutions

Home » Find a Vietnamese Translator » BTSO, Count Your Blessings, Translation Assignment #week 2 by Hieu Phung, ID 303

BTSO, Count Your Blessings, Translation Assignment #week 2 by Hieu Phung, ID 303

Follow SBI Training Solutions on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,930 other followers

SBI Training Solutions

Academic Support for Professionals

Blog Stats

  • 14,875 hits

Another translation by Hieu Phung, for week 2. I like your proposed title to my book: “Khong lai Hoan Khong”, Thanks for the suggestion. Great job! Prof Anh Tho Andres.

Trần Huỳnh Hiếu Phụng

Gửi những người bạn mới và cũ trên LinkeIN

Thông điệp mở đầu của tôi ngày hôm qua đã có 69 độc giả và 2 thư cá nhân. Thật đáng khích lệ phải không nào?

Tôi còn nhớ cách đây vài năm, khi mà tôi mới lần đầu thử viết blog trên trang http://yourvietbooks.com, khi đó tôi hăng hái kiểm tra liên tục xem mình đã nhận được bao nhiêu lượt xem trong ngày. Bắt đầu với con số 200, rồi tiếp đến là 500, rồi sau đó là 1000, v.v…, và hiện tại con số đó đã đạt đến gần 57000 lượt xem, tuy nhiên giờ tôi không còn háo hức kiểm tra số lượt xem như những ngày đầu tiên nữa. Tôi đoán, đó cũng là cách mà những người khác phản ứng với tiền: chẳng hạn với một triệu hay hai triệu đầu tiên họ có…

View original post 1,055 more words


User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

SBI Training Solutions

Skype: anhtho.andres
Weekends 2pm-10pm
Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thơ HIẾU TRƯƠNG

CƯ AN TƯ NGUY

ozgurzan.wordpress.com/

blog about entrepreneurship and innovation

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

CSCI INDOCHINA

SHAPING PLATFORM FOR THE FUTURE

SBI Training Solutions

Academic Support for Executive Education

Business Strategy in Balkans

ROAD TO OUTSTANDING COMPANY

Welcome to SBI-Training e-College

Academic Support for Executive Education

Ha Thanh Nguyen's Blog

ALWAYS KEEP THE FAITH

yuki111

A fine WordPress.com site

Học MBA Online

Dành cho Cán bộ quản lý Doanh nghiệp

Sacred Knowledge

Finding the path to divinity, happiness, and wisdom.

Live to Write - Write to Live

We live to write and write to live ... professional writers talk about the craft and business of writing

Cayo Buay

GET THE PEOPLE PRENDIDO

Thanh Niên Tự Do

Chia Sẻ Cộng Đồng

Phuong Hoang

This WordPress.com site is the bee's knees

Tony A. Smith

Books News and More

daodangquocviet

Chia sẻ niềm đam mê

nguyenmailien

Flying Fish

phunganhtuanuel

Make everyone clear about me :)

buicuong3011.wordpress.com/

My decision. my life !

longbanchan

With Facebook, I have everyone. With Tumblr, I have my hobby. With this, I have Me.

Hoang Nhut Nguyen

Work together make it better!

talankhanh

Dòng thời gian

Joy3veryday

Thích gì viết đó

The Blog of Life

Just another WordPress.com site

Tony Le-Nguyen

Actor, Writer, Director

kimmicblog

Innovation with a Capital I!

%d bloggers like this: