SBI Training Solutions

Home » Find a Vietnamese Translator » Back to Square One – A New Turning Point (3)

Back to Square One – A New Turning Point (3)

Follow SBI Training Solutions on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,930 other followers

SBI Training Solutions

Academic Support for Professionals

Blog Stats

  • 14,875 hits

A translation of week 3 by Quoc Viet. It is a real pleasure to see that you are progressing well. have a nice week! And don’t forget to start thinking of your dissertation assignment! Prof Anh Tho Andres

daodangquocviet

Việc tổ  chức

Đôi khi, thứ hai là một ngày khó khăn để khởi đầu một tuần, tôi đoán vậy, đó là nguyên nhân tại sao phần lớn các tổ chức đều thống nhất chọn ngày này để họp hội đồng quản trị, động viên nhau trước khối công việc đang đợi phía trước.

Tôi bắt đầu một tuần với việc xem lại danh sách công việc thường ngày: vấn đề quan trọng, điều khẩn cấp, kế hoạch đã định,điều đã làm được, không mấy nhiệt tình, thích thú, vì tôi phải tự nói rằng danh sách công việc mỗi ngày càng dài hơn, và tôi buộc phải bỏ bớt một vài công việc, bởi tôi nhận thấy, nó không còn phù hợp với mối quan tâm của bản thân nữa.

Tôi nhận thấy nó thật hữu ích khi dùng một cách nào đó xem lại những điều lưu ý…

View original post 255 more words


User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

SBI Training Solutions

Skype: anhtho.andres
Weekends 2pm-10pm
Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thơ HIẾU TRƯƠNG

CƯ AN TƯ NGUY

ozgurzan.wordpress.com/

blog about entrepreneurship and innovation

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

CSCI INDOCHINA

SHAPING PLATFORM FOR THE FUTURE

SBI Training Solutions

Academic Support for Executive Education

Business Strategy in Balkans

ROAD TO OUTSTANDING COMPANY

Welcome to SBI-Training e-College

Academic Support for Executive Education

Ha Thanh Nguyen's Blog

ALWAYS KEEP THE FAITH

yuki111

A fine WordPress.com site

Học MBA Online

Dành cho Cán bộ quản lý Doanh nghiệp

Sacred Knowledge

Finding the path to divinity, happiness, and wisdom.

Live to Write - Write to Live

We live to write and write to live ... professional writers talk about the craft and business of writing

Cayo Buay

GET THE PEOPLE PRENDIDO

Thanh Niên Tự Do

Chia Sẻ Cộng Đồng

Phuong Hoang

This WordPress.com site is the bee's knees

Tony A. Smith

Books News and More

daodangquocviet

Chia sẻ niềm đam mê

nguyenmailien

Flying Fish

phunganhtuanuel

Make everyone clear about me :)

buicuong3011.wordpress.com/

My decision. my life !

longbanchan

With Facebook, I have everyone. With Tumblr, I have my hobby. With this, I have Me.

Hoang Nhut Nguyen

Work together make it better!

talankhanh

Dòng thời gian

Joy3veryday

Thích gì viết đó

The Blog of Life

Just another WordPress.com site

Tony Le-Nguyen

Actor, Writer, Director

kimmicblog

Innovation with a Capital I!

%d bloggers like this: