Back to Square One – A New Turning Point (3)

A translation of week 3 by Quoc Viet. It is a real pleasure to see that you are progressing well. have a nice week! And don’t forget to start thinking of your dissertation assignment! Prof Anh Tho Andres

daodangquocviet

Việc tổ  chức

Đôi khi, thứ hai là một ngày khó khăn để khởi đầu một tuần, tôi đoán vậy, đó là nguyên nhân tại sao phần lớn các tổ chức đều thống nhất chọn ngày này để họp hội đồng quản trị, động viên nhau trước khối công việc đang đợi phía trước.

Tôi bắt đầu một tuần với việc xem lại danh sách công việc thường ngày: vấn đề quan trọng, điều khẩn cấp, kế hoạch đã định,điều đã làm được, không mấy nhiệt tình, thích thú, vì tôi phải tự nói rằng danh sách công việc mỗi ngày càng dài hơn, và tôi buộc phải bỏ bớt một vài công việc, bởi tôi nhận thấy, nó không còn phù hợp với mối quan tâm của bản thân nữa.

Tôi nhận thấy nó thật hữu ích khi dùng một cách nào đó xem lại những điều lưu ý…

View original post 255 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: