567_ENG.HEG.001_SUBMISSION_WEEK2 by Huy Khoe

A translation of week 2, done by Huy Khoe. I like your writing style, smooth and easy to understand! Well done. And hope to have you on Skype next week! Prof Anh Tho Andres.

tranhuykhoe

TRỞ VỀ VỚI ĐIỂM XUẤT PHÁT – MỘT BƯỚC NGOẶC MỚI.

Xin chào những người bạn cũ và mới trên Linkedin,

Thông điệp khởi đầu của tôi từ ngày hôm qua đã có 69 người đọc và tôi nhận 2 thư điện tử. Đáng khích lệ phải không nào?

Tôi nhớ là vài năm trước, khi mà lần đầu tôi thử làm blog trênhttp://yourvietbooks.com, tôi rất chăm chỉ trong việc kiểm tra xem có bao nhiêu lượt xem trong một ngày. Ban đầu chỉ có 200, sau là 500 và rồi là 1000 v.v và lúc này đã chạm ngưỡng 57000 lượt xem, và rồi tôi không còn hăng hái kiểm tra số lượt xem như những ngày đầu tiên nữa. Tôi đoán rằng ắt hẳn là mọi người sẽ làm như vậy trong vấn đề tiền bạc: trong 1- 2 triệu đồng đầu tiên trong tài khoản tiết kiệm của họ, và họ sẽ tìm cách nào nhanh nhất để vốn đó…

View original post 868 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: