BTSO, A New Turning Point, Translation Assignment #week2 by Phuong Hoang

What a great pleasure when your post gets appreciated by your readers, especially when it engages them to take action. Thank you, Phuong Hoang for sharing your thoughts.  I especially like your writing style which reflects your personality too! Keep it up, Prof Anh Tho Andres.

Phuong Hoang

Written by Prof. Anh Tho

Released on Aug 23 2014

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140823051755-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-2?trk=mp-reader-card

” Đếm những điều may mắn.

Chào các bạn trên cộng đồng LinkedIN,

Hộp thư của tôi mở từ hôm qua và đã nhận được 69 ngừời đọc và 2 thư cá nhân. Đó hẳn là một sự khuyến khích đúng không?

Tôi nhớ rằng nhiều năm trước đây khi tôi thử viết blog trên trang: http://yourvietbook.com, tôi đã háo hức kiểm tra liên tục xem một ngày tôi có bao nhiêu lượt xem. Bắt đầu từ 200, 500 sau đó 1000,… và bây giờ nó đã đạt tới 57.000 lượt, nhưng bây giờ tôi không còn háo hức kiểm tra như những ngày đầu tiên. Tôi đoán những người khác đang có những hành vi tương tự trong việc kiếm tiền: một hoặc hai triệu đầu tiên họ có trong tài khoản tiết kiệm, họ sẽ kiểm tra…

View original post 1,228 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: