SBI Training Solutions

Home » Find a Vietnamese Translator » BTSO, A New Turning Point, Translation Assignment #week2 by Phuong Hoang

BTSO, A New Turning Point, Translation Assignment #week2 by Phuong Hoang

Follow SBI Training Solutions on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,930 other followers

SBI Training Solutions

Academic Support for Professionals

Blog Stats

  • 14,875 hits

What a great pleasure when your post gets appreciated by your readers, especially when it engages them to take action. Thank you, Phuong Hoang for sharing your thoughts.  I especially like your writing style which reflects your personality too! Keep it up, Prof Anh Tho Andres.

Phuong Hoang

Written by Prof. Anh Tho

Released on Aug 23 2014

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140823051755-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-2?trk=mp-reader-card

” Đếm những điều may mắn.

Chào các bạn trên cộng đồng LinkedIN,

Hộp thư của tôi mở từ hôm qua và đã nhận được 69 ngừời đọc và 2 thư cá nhân. Đó hẳn là một sự khuyến khích đúng không?

Tôi nhớ rằng nhiều năm trước đây khi tôi thử viết blog trên trang: http://yourvietbook.com, tôi đã háo hức kiểm tra liên tục xem một ngày tôi có bao nhiêu lượt xem. Bắt đầu từ 200, 500 sau đó 1000,… và bây giờ nó đã đạt tới 57.000 lượt, nhưng bây giờ tôi không còn háo hức kiểm tra như những ngày đầu tiên. Tôi đoán những người khác đang có những hành vi tương tự trong việc kiếm tiền: một hoặc hai triệu đầu tiên họ có trong tài khoản tiết kiệm, họ sẽ kiểm tra…

View original post 1,228 more words


User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

SBI Training Solutions

Skype: anhtho.andres
Weekends 2pm-10pm
Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thơ HIẾU TRƯƠNG

CƯ AN TƯ NGUY

ozgurzan.wordpress.com/

blog about entrepreneurship and innovation

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

CSCI INDOCHINA

SHAPING PLATFORM FOR THE FUTURE

SBI Training Solutions

Academic Support for Executive Education

Business Strategy in Balkans

ROAD TO OUTSTANDING COMPANY

Welcome to SBI-Training e-College

Academic Support for Executive Education

Ha Thanh Nguyen's Blog

ALWAYS KEEP THE FAITH

yuki111

A fine WordPress.com site

Học MBA Online

Dành cho Cán bộ quản lý Doanh nghiệp

Sacred Knowledge

Finding the path to divinity, happiness, and wisdom.

Live to Write - Write to Live

We live to write and write to live ... professional writers talk about the craft and business of writing

Cayo Buay

GET THE PEOPLE PRENDIDO

Thanh Niên Tự Do

Chia Sẻ Cộng Đồng

Phuong Hoang

This WordPress.com site is the bee's knees

Tony A. Smith

Books News and More

daodangquocviet

Chia sẻ niềm đam mê

nguyenmailien

Flying Fish

phunganhtuanuel

Make everyone clear about me :)

buicuong3011.wordpress.com/

My decision. my life !

longbanchan

With Facebook, I have everyone. With Tumblr, I have my hobby. With this, I have Me.

Hoang Nhut Nguyen

Work together make it better!

talankhanh

Dòng thời gian

Joy3veryday

Thích gì viết đó

The Blog of Life

Just another WordPress.com site

Tony Le-Nguyen

Actor, Writer, Director

kimmicblog

Innovation with a Capital I!

%d bloggers like this: