SBI Training Solutions

Home » Find a Vietnamese Translator » BTSO, A New Turning Point, Translation Assignment #week2 by Phuong Thao

BTSO, A New Turning Point, Translation Assignment #week2 by Phuong Thao

Follow SBI Training Solutions on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,930 other followers

SBI Training Solutions

Academic Support for Professionals

Blog Stats

  • 14,880 hits

Hi Phuong Thao, I reblogged the week 2 translation so will not do the same here, However, I have just a small comment, applicable to all students: Please tag and categorize your post with mention “Find a Vietnamese Translator” and “ENG-4-MBA”, Vietnamese Students. Thanks.

nguyenthiphuongthao87

Xin chào tất cả các bạn trên LinkedIn

Tôi được mời để bắt đầu trang blog đầu tiên của tôi trên LinkedIn và tôi rất vui về điều đó. Sau đây là vài suy nghĩ của ngày hôm nay

Nếu ai đó nói rằng tôi là người tham vọng và quá chú tâm đến sự nghiệp, tôi sẽ phản đối một cách kịch liệt bởi vì tôi không thấy bản thân mình như vậy. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi là một người nghiền công việc. Và làm việc khiến tôi hạnh phúc.

Thực tế tôi thích làm các việc được lên kế hoạch và tổ chức tốt. Vì thế việc đọc 1 cuốn từ điển sẽ đem lại cho tôi niềm vui thích lớn, bởi lẽ tất cả các từ đều được định nghĩa một cách rõ ràng và có hệ thống, từ này nối tiếp từ kia…

View original post 910 more words


User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

SBI Training Solutions

Skype: anhtho.andres
Weekends 2pm-10pm
Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thơ HIẾU TRƯƠNG

CƯ AN TƯ NGUY

ozgurzan.wordpress.com/

blog about entrepreneurship and innovation

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

CSCI INDOCHINA

SHAPING PLATFORM FOR THE FUTURE

SBI Training Solutions

Academic Support for Executive Education

Business Strategy in Balkans

ROAD TO OUTSTANDING COMPANY

Welcome to SBI-Training e-College

Academic Support for Executive Education

Ha Thanh Nguyen's Blog

ALWAYS KEEP THE FAITH

yuki111

A fine WordPress.com site

Học MBA Online

Dành cho Cán bộ quản lý Doanh nghiệp

Sacred Knowledge

Finding the path to divinity, happiness, and wisdom.

Live to Write - Write to Live

We live to write and write to live ... professional writers talk about the craft and business of writing

Cayo Buay

GET THE PEOPLE PRENDIDO

Thanh Niên Tự Do

Chia Sẻ Cộng Đồng

Phuong Hoang

This WordPress.com site is the bee's knees

Tony A. Smith

Books News and More

daodangquocviet

Chia sẻ niềm đam mê

nguyenmailien

Flying Fish

phunganhtuanuel

Make everyone clear about me :)

buicuong3011.wordpress.com/

My decision. my life !

longbanchan

With Facebook, I have everyone. With Tumblr, I have my hobby. With this, I have Me.

Hoang Nhut Nguyen

Work together make it better!

talankhanh

Dòng thời gian

Joy3veryday

Thích gì viết đó

The Blog of Life

Just another WordPress.com site

Tony Le-Nguyen

Actor, Writer, Director

kimmicblog

Innovation with a Capital I!

%d bloggers like this: