BTSO, A New Turning Point, Translation Assignment #week2 by Phuong Thao

Hi Phuong Thao, I reblogged the week 2 translation so will not do the same here, However, I have just a small comment, applicable to all students: Please tag and categorize your post with mention “Find a Vietnamese Translator” and “ENG-4-MBA”, Vietnamese Students. Thanks.

nguyenthiphuongthao87

Xin chào tất cả các bạn trên LinkedIn

Tôi được mời để bắt đầu trang blog đầu tiên của tôi trên LinkedIn và tôi rất vui về điều đó. Sau đây là vài suy nghĩ của ngày hôm nay

Nếu ai đó nói rằng tôi là người tham vọng và quá chú tâm đến sự nghiệp, tôi sẽ phản đối một cách kịch liệt bởi vì tôi không thấy bản thân mình như vậy. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi là một người nghiền công việc. Và làm việc khiến tôi hạnh phúc.

Thực tế tôi thích làm các việc được lên kế hoạch và tổ chức tốt. Vì thế việc đọc 1 cuốn từ điển sẽ đem lại cho tôi niềm vui thích lớn, bởi lẽ tất cả các từ đều được định nghĩa một cách rõ ràng và có hệ thống, từ này nối tiếp từ kia…

View original post 910 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: