Back to Square One – A New Turning Point (2)

A new discovery of a talented translator in-the-making. Well done, Phuong Thao. I feel like craving for more… Till then. Prof Anh Tho Andres

nguyenthiphuongthao87

Xin chào những người bạn thân quen cũng như mới quen trên LinkedIN

Bài viết đầu tiên của tôi ngày hôm qua đã nhận được 69 lượt người đọc và 2 thư phản hồi. Thật đáng khích lệ phải không nào?

Tôi nhớ cách đây vài năm, khi tôi mới thử viết blog trên trang http://yourvietbooks.com, tôi đã rất hào hứng liên tục kiểm tra xem tôi có bao nhiêu lượt người xem trong 1 ngày. Bắt đầu với 200 lượt rồi 500 rồi 1000 lượt,vv… và bây giờ đã đạt gần 57000 lượt xem, nhưng tôi không còn hứng khởi để kiểm tra như những ngày đầu nữa. Tôi nghĩ những người khác cũng phản ứng đúng như vậy về tiền bạc: với một hoặc hai triệu đầu tiên trong tài khoản, mọi người sẽ kiểm tra tốc độ khoản tiền này sinh sôi lên, nhưng khi số…

View original post 893 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: