BTSO, A New Turning Point, Translation Assignment #week1: by Khac Trung, ID 553

Another translation received today by Khac Trung. My comments: Well done, Khac Trung. I like your translation and writing style. Looking forward to the next one. Have a nice day. Prof. Anh Tho Andres.

Khac Trung Nguyen

Làm lại từ đầu – Một bước ngoặc mới

Xin chào tất cả mọi người trên mạng xã hội LinkedIn.

Tôi được mời để bắt đầu một trang cá nhân trên LinkedIn và thật sự thích thú khi làm việc này. Đây là một vài suy nghĩ của tôi:

Nếu ai đó bảo rằng tôi là một người của công việc và có tham vọng với nghề, tôi hoàn toàn không đồng ý bởi vì tôi không nghĩ mình là người như vậy. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi là một người tham công tiếc việc. Và công việc làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Một khi tôi thích làm việc gì thì tôi sẽ lên kế hoạch và tổ chức thật chu đáo. Ví như việc đọc một quyển từ điển mang lại cho tôi nhiều niềm vui, bởi vì tất cả những từ ngữ đều được định…

View original post 930 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: