SBI Training Solutions

Home » Find a Vietnamese Translator » BTSO, A New Turning Point, Translation Assignment #week3 by Phuong Hoang

BTSO, A New Turning Point, Translation Assignment #week3 by Phuong Hoang

Follow SBI Training Solutions on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,930 other followers

SBI Training Solutions

Academic Support for Professionals

Blog Stats

  • 14,867 hits

Very good translation, Phuong Hoang. Reading your work helps me also to review my thoughts and writing style. View also my other comments on your subsequent translation submissions. Cheers. Prof Anh Tho Andres.

Phuong Hoang

Written by Prof. Anh Tho

Released on 25 Aug 2014

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140825142559-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-3?trk=mp-reader-card ”

“Có tổ chức

Đôi lúc, thứ hai là một ngày rất vất vả để bắt đầu tuần mới. Tôi đoán rằng đó là lý do vì sao các tổ chức, công ty chọn ngày này làm ngày họp giao ban để động viên mọi người trước khối công việc bộn bề đang chờ đón họ.

Như mọi khi, tôi bắt đầu ngày làm việc của mình với việc xem xét các công việc theo thứ tự: QUAN TRỌNG, KHẨN CẤP, ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH, ĐÃ HOÀN THÀNH, thực lòng không mấy vui vẻ gì vì tôi biết danh sách công việc sẽ còn dài hơn theo thời gian, tôi phải ép mình vào khuôn khổ để làm giảm áp lực từ chúng, bởi sự nhận ra muộn màng dường như không có sự liên quan đến các ưu…

View original post 301 more words


User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

SBI Training Solutions

Skype: anhtho.andres
Weekends 2pm-10pm
Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thơ HIẾU TRƯƠNG

CƯ AN TƯ NGUY

ozgurzan.wordpress.com/

blog about entrepreneurship and innovation

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

CSCI INDOCHINA

SHAPING PLATFORM FOR THE FUTURE

SBI Training Solutions

Academic Support for Executive Education

Business Strategy in Balkans

ROAD TO OUTSTANDING COMPANY

Welcome to SBI-Training e-College

Academic Support for Executive Education

Ha Thanh Nguyen's Blog

ALWAYS KEEP THE FAITH

yuki111

A fine WordPress.com site

Học MBA Online

Dành cho Cán bộ quản lý Doanh nghiệp

Sacred Knowledge

Finding the path to divinity, happiness, and wisdom.

Live to Write - Write to Live

We live to write and write to live ... professional writers talk about the craft and business of writing

Cayo Buay

GET THE PEOPLE PRENDIDO

Thanh Niên Tự Do

Chia Sẻ Cộng Đồng

Phuong Hoang

This WordPress.com site is the bee's knees

Tony A. Smith

Books News and More

daodangquocviet

Chia sẻ niềm đam mê

nguyenmailien

Flying Fish

phunganhtuanuel

Make everyone clear about me :)

buicuong3011.wordpress.com/

My decision. my life !

longbanchan

With Facebook, I have everyone. With Tumblr, I have my hobby. With this, I have Me.

Hoang Nhut Nguyen

Work together make it better!

talankhanh

Dòng thời gian

Joy3veryday

Thích gì viết đó

The Blog of Life

Just another WordPress.com site

Tony Le-Nguyen

Actor, Writer, Director

kimmicblog

Innovation with a Capital I!

%d bloggers like this: