BTSO, A New Turning Point, Translation Assignment #week4 by Phuong Hoang

Excellent comments to the article. Thank you for sharing, Phuong Hoang. See also my comments when I reblogged your article. Cheers, Prof Anh Tho Andres.

Phuong Hoang

Written by Prof Anh Tho

Released in 27 Aug 2014

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140827083613-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-4

“Gặp đúng khán giả

Thật kinh ngạc, tôi nghĩ tôi đã đạt được mục tiêu! Cảm ơn TẤT CẢ các bạn!

Trong nhiều năm, tôi đã định hướng nhầm khán giả bởi sự giao lưu dàn trải trên Facebook thay vì trên LinkedID. Thực vậy, tôi đã đăng những bài giới thiệu thường xuyên trên trang đọc sách ở Việt Nam tại trang: facebook.com/yourviet. Kết quả dường như là một sự thôi thúc khi tôi có khoảng 2.800 likes trong vài tháng. Nhiều người đã kết bạn trên trang cá nhân của tôi. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn tôi đã có hơn 1000 người bạn, trong số này tôi đếm có những người tôi đã từng gặp trong thời gian làm việc tại Việt Nam và nhiều người khác thông qua bạn của bạn bè nữa.

Trong…

View original post 629 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: