Translation Week 3: Trở Lại Điểm Xuất Phát – Một Điểm Khởi Đầu Mới (3) – Khac Trung Nguyen – 553

Very good translation, Khac Trung.

Khac Trung Nguyen

Trở Lại Điểm Xuất Phát – Một Điểm Khởi Đầu Mới (3)

Làm Việc Có Tổ Chức

Thường thì thứ hai là một ngày khó khăn để bắt đầu một tuần mới. Tôi đoán đó là lý do tại sao các tổ chức chọn ngày này để họp ban quản trị, việc này nhằm động viên mọi người khi khối lượng công việc đang chờ họ phía trước.

Tôi bắt đầu ngày thứ hai của mình bằng việc xem xét một danh sách công việc như thường lệ về những gì là QUAN TRỌNG, những gì cần giải quyết GẤP, những gì đã được lên KẾ HOẠCH sẵn và những gì đã ĐẠT ĐƯỢC với một thái độ không quá sốt sắng bởi vì tôi phải thừa nhận rằng danh sách các công việc này càng ngày càng dài hơn. Và tôi phải làm cho mình trở nên dứt khoát…

View original post 342 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: