Translation Week 4: Trở Lại Điểm Xuất Phát – Một Điểm Khởi Đầu Mới (4) – Khac Trung Nguyen – 553

Some expressions are still clumsy, and some are not correctly translated. Please wait for the release of my sample translations and overall remarks. Cheers. Prof Anh Tho Andres.

Khac Trung Nguyen

Trở lại điểm xuất phát – Một điểm khởi đầu mới (4)

Tìm đúng người cùng chí hướng

Thật không thể tin nổi, tôi nghĩ trong giao tiếp mình đã thực sự may mắn! Xin cảm ơn tất cả mọi người!

Suốt nhiều năm trời tôi đã đặt sai mục tiêu cho mình bằng việc quá chú trọng thông tin trên Facebook thay vì LinkedIn. Quả thực tôi đã đăng thông tin thường xuyên về những bài đọc hữu ích về sách Việt Nam thông qua trang Facebook của tôi: facebook.com/yourviet. Và kết quả thực sự đáng khích lệ, tôi đã đạt được mốc 2800 người theo dõi chỉ trong một vài tháng. Cũng có nhiều người tham gia vào trang cá nhân của tôi như những người bạn. Vì thế trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã đạt được hơn 1000 người bạn, một trong số rất nhiều…

View original post 755 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: