Translation Week 5: Trở Lại Điểm Xuất Phát – Một Điểm Khởi Đầu Mới (5) – Khac Trung Nguyen – 553

You are getting better and better. What a big progress. Keep it up. Cheers. Prof Anh Tho Andres

Khac Trung Nguyen

Trở lại điểm xuất phát – Một điểm khởi đầu mới (5)

Học một cách thông minh.

Mỗi ngày tôi đều thấy may mắn khi được sống trong thời đại kỹ thuật mới.

Với cái iPad mới có được, tôi khám phá tất cả các ứng dụng mà nó mang tới những thông tin tôi cần chỉ trong vòng vài giây với lòng vui mừng khôn siết

Ví như trong lúc thực hiện các nghiên cứu về 3 nhà kinh tế vĩ đại của loài người – Marx, Hayek và Keynes – Tôi đã có thể có cái nhìn khái quát về cuộc đời và những tác phẩm của họ chỉ trong vài giờ bằng cách xem các tập tin trên Youtube.

Để hiểu được Marx và các tác phẩm của ông ấy tôi đã tìm ra một loạt khóa học của Đại học Yale Open về thuyết phê bình…

View original post 480 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: