Trở lại Xuất Phát Điểm – Một Bước Ngoặt Mới – Hãy đếm những điều may mắn của bạn :)

Excellent translation. you could express exactly the author’s feelings with the right words. Keep it up! Cheers! prof Anh Tho Andres

Thu Hương Nguyễn

509_Translation Week 2_Thu Hương Nguyễn

Translation Assignment_week2_ “Back to Square One – A New Turning Point (2)” by Author Anita H.

Source: https://www.linkedin.com/today/post/article/20140823051755-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-2?trk=mp-reader-card

Submission: Dec 5th, 2014 by BSTO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

Xin chào những thân hữu xưa nay trên LinkedIN,

Thông điệp mở đầu ngày hôm qua của tôi đã có 69 người đọc và 2 email cá nhân. Rất đáng khích lệ phải không nào?

Tôi nhớ vài năm về trước, khi lần đầu tiên tôi cố gắng viết blog trên trang http://yourvietbooks.com, tôi rất háo hức kiểm tra thường xuyên xem có bao nhiêu lượt truy cập trong một ngày. Khởi đầu là 200, 500 rồi 1000, vân vân, và bây giờ tôi có khoảng 57,000 lượt truy cập mỗi ngày, nhưng tôi không còn háo hức kiểm tra như những ngày đầu nữa. Tôi đoán người ta cũng sẽ hành động…

View original post 987 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: