Cách viết một bản tóm tắt (Resume) thật ấn tượng để xin học bổng

Some tips to write a good resume (CV) and application for scholarship.

Trang Blog Học MBA Online

Cách viết một bản tóm tắt (Resume) thật ấn tượng để xin học bổng

Cạnh tranh để có được một suất học bổng là không hề dễ dàng và bạn phải chuẩn bị thật tốt để làm nổi bật mình lên giữa những bộ hồ sơ cùng nộp xin một suất học bổng nào đó. Trước khi bắt đầu tìm hiểu những nghệ thuật viết một bản tóm tắt hiệu quả, bạn phải hiểu resume ( bản tóm tắt) là gì. Bản tóm tắt xin học bổng được hiểu là một phần thông tin được sử dụng để làm nổi bật bằng cấp và những kết quả đã đạt được của bạn, mục tiêu tương lai của bạn hoặc những thông tin liên quan nhằm điều kiện thuận lợi cho bạn nhận học bổng.

Chính vì vậy, viết một bản tóm tắt để giành được học bổng thật sự có…

View original post 683 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: