SBI Training Solutions

Home » Find a Vietnamese Translator » Trở lại Xuất Phát Điểm – Một Bước Ngoặt mới (3) – Lập lại trật tự

Trở lại Xuất Phát Điểm – Một Bước Ngoặt mới (3) – Lập lại trật tự

Follow SBI Training Solutions on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,930 other followers

SBI Training Solutions

Academic Support for Professionals

Blog Stats

  • 14,867 hits

Very good translation, except for some awkward expressions. Thank you.

Thu Hương Nguyễn

Translation Assignment_week3_ “Back to Square One – A New Turning Point (3)” by Author Anita H.

Source: https://www.linkedin.com/today/post/article/20140825142559-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-3?trk=mp-reader-card

Submission: Dec 7th, 2014 by BSTO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

Đôi khi thứ Hai là một ngày khó khăn để bắt đầu một tuần mới. Tôi đoán đó là lí do tại sao mà các tổ chức, doanh nghiệp hay cố định một cuộc họp vào ngày này, để thúc đẩy mỗi cá nhân hoàn thành khối lượng công việc đang chờ đợi họ phía trước.

Tôi bắt đầu ngày thứ Hai như mọi khi bằng việc rà soát lại những danh sách việc QUAN TRỌNG, việc KHẨN CẤP, việc ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH và việc HOÀN THÀNH với một cảm giác không hào hứng lắm, bởi vì tôi phải nói rằng cái danh sách này sẽ càng ngày càng dài ra và tôi bắt mình phải cắt…

View original post 303 more words


User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

SBI Training Solutions

Skype: anhtho.andres
Weekends 2pm-10pm
Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thơ HIẾU TRƯƠNG

CƯ AN TƯ NGUY

ozgurzan.wordpress.com/

blog about entrepreneurship and innovation

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

CSCI INDOCHINA

SHAPING PLATFORM FOR THE FUTURE

SBI Training Solutions

Academic Support for Executive Education

Business Strategy in Balkans

ROAD TO OUTSTANDING COMPANY

Welcome to SBI-Training e-College

Academic Support for Executive Education

Ha Thanh Nguyen's Blog

ALWAYS KEEP THE FAITH

yuki111

A fine WordPress.com site

Học MBA Online

Dành cho Cán bộ quản lý Doanh nghiệp

Sacred Knowledge

Finding the path to divinity, happiness, and wisdom.

Live to Write - Write to Live

We live to write and write to live ... professional writers talk about the craft and business of writing

Cayo Buay

GET THE PEOPLE PRENDIDO

Thanh Niên Tự Do

Chia Sẻ Cộng Đồng

Phuong Hoang

This WordPress.com site is the bee's knees

Tony A. Smith

Books News and More

daodangquocviet

Chia sẻ niềm đam mê

nguyenmailien

Flying Fish

phunganhtuanuel

Make everyone clear about me :)

buicuong3011.wordpress.com/

My decision. my life !

longbanchan

With Facebook, I have everyone. With Tumblr, I have my hobby. With this, I have Me.

Hoang Nhut Nguyen

Work together make it better!

talankhanh

Dòng thời gian

Joy3veryday

Thích gì viết đó

The Blog of Life

Just another WordPress.com site

Tony Le-Nguyen

Actor, Writer, Director

kimmicblog

Innovation with a Capital I!

%d bloggers like this: