eBook: Bí quyết thành công của Obama – Dreams from my father

Happy Tet At Dau to ALL,

To start the year, my recommended reading for this week is President Barack Obama’s “Dreams from my Father” with a downloadable version here : ATA-262_B. OBAMA_Dreams_from_My_Father

The Vietnamese version is Bí quyết thành công của Obama with the following details below. You may buy it online and view the youtube version under this link: https://www.youtube.com/watch?v=DjCl2hhsB8M

Have a Nice start of the year.

Cô Anh Tho

Bí quyết thành công của Obama

ATA_263.1_OBAMA

Ebook, Epub. Tải về và đọc cùng lúc trên Web, iPad, iPhone & Android.

Tác giả: Uông Tường.
Dịch giả: Lê Duyên Hải.
Giá bìa: 45.000đ. Ebook: 29.000đ. Chỉ còn: 17.000đ. 17 coins Mua
Là người da màu gốc Phi đắc cử Tổng thống Mỹ, thắng lợi của Obama đã chứng minh, cơ hội luôn nằm trong tay bạn, với điều kiện, bạn phải có lòng dũng cảm để nắm lấy.
Để có được những thành công liên tiếp trong sự nghiệp, trở thành ông chủ của Nhà Trắng Mỹ, con đường đã đi của Obama như thế nào? Bí quyết thành công của vị tổng thống này là gì? Làm thế nào để mỗi người có thể nắm lấy cơ hội của cuộc sống cũng như tương lai của bản thân, từ đó đi tới thành công? Cuốn sách“Bí quyết thành công của Obama” sẽ giúp bạn giải đáp những băn khoăn này.

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: