Tăng dần các suất học bổng du học Nga

Study Abroad? Choose your destination carefully, because your education and its environment will shape you for life, in every step you make in choosing a career, having alumni, getting a life time job…. Is Russia a good destination? or Finland? or Scandinavian countries? or shall you opt for countries whose economy is more compatible to job opportunities in your own country. Your choice of destination should not rest on the benefits of a cheap or free education, but more on how it can boost up your employability- Think about it…

Học MBA Online

(GDVN) – Từ ngày 14-21/9, các trường đại học Nga sẽ làm việc với Bộ GD&ĐT Việt Nam, cùng các trường đại học ở Hà Nội, các trường THPT để mở rộng hợp tác trong tương lai

Đại diện cho giáo dục Đại học Nga sang Việt Nam lần này có Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Bách Khoa (Công nghệ) Povolzhskyi, Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Bách Khoa Nam Nga, Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Giao thông Vận tải Viễn Đông.

Trong thời gian này 3 Trường ĐH hàng đầu của Nga đã liên tục làm việc với Bộ GD & ĐH. Đến giới thiệu và quảng bá chính sách ưu tiên, học bổng với học sinh các trường: THTP chuyên “ Hà Nội – Amsterdam”, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Việt – Nga.

Các trường Đại học Nga cũng cho biết, hiện có…

View original post 455 more words

Published by sbitrainingsolutions

Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: