NGUYÊN LÝ MARKETING – BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU

Another good work done.

Thu Hương Nguyễn

ĐÓNG GÓI BAO BÌ Việc đóng gói bao gồm các hoạt động thiết kế và sản xuất bao bì cho một sản phẩm. Bao bì có thể bao gồm ba lớp. Ví dụ như: Nước xoa sau khi cạo râu nhãn hiệu Old Price Chai – Lớp đóng gói thứ nhất Hộp các-tông – Lớp đóng gói thứ 2 Hộp các-tông xếp: Lớp đóng gói giao hàng Sản phẩm khi bán ra ngoài thị trường phải được đóng vào hộp hoặc gói. Bao bì sản phẩm có thể được làm từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau như thủy tinh, giấy, kim loại hay nhựa tùy thuộc vào sản phẩm ở bên trong. Việc đóng gói là một phần không thể thiếu của sản phẩm mà không chỉ phục vụ mục đích sử dụng mà còn là một phương tiện để trao đổi thông tin sản phẩm và đặc điểm…

View original post 783 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: