SBI Training Solutions

Home » Books on Vietnam

Category Archives: Books on Vietnam

Jobs for new translators – Book title: A Taste of Human Touch to be translated from Vietnamese into English

Hi All, 

Yourvietbooks muốn tuyển chọn một số dịch giả xuất sắc để dịch tác phẩm từ tiếng Việt sang tiếng Anh với sự hướng dẫn của nhóm dịch giả yourvietbooks. 

Sách có tựa đề là: Cho tình người chạm đến, 

Author: Luật sư Lê Luân,

Tựa tiếng Anh là: A Taste of Human Touch. 

ATA xin trích câu này: “Con người ta tìm thấy nhau không phải bởi sự hiện diện trước mắt hay những thứ họ có thể nhìn thấy được mà người ta tìm thấy nhau ở phía sau trong những góc khuất khép sâu.” Liên tưởng đến câu nói bất hửu của St-Exupéry, TG của hoàng tử bé (Le Petit Prince bằng tiếng Pháp): “On ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux”. 

Xin các bạn đăng ký để dịch thử một chương voi yourvietbooks@gmail.com. 

Deadline: 30 tháng chín, 2015. Xin cám ơn. Xem FB notes: https://www.facebook.com/notes/861460457270716/

http://vnthuquan.net_van hoa dich thuat mien Nam 1955-1975

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2n0ntn1n31n343tq83a3q3m3237nvn

Books on Vietnam on Amazon – List #48_50

Hi All friends,

I know that Vietnamese will end up one day looking for what has been said or written about Vietnam, just like me.

I have compiled a list of Books on Vietnam found on Amazon, here is the 5th list out of 50.

https://drive.google.com/file/d/0BxnzMXpkb4liUjloaXdILXp2S2M/view?usp=sharing

YourVietBooks is a project initiated by Anh Tho Andres, a multi-lingual translator, author and lecturer living in Switzerland. As a translator, she wishes to share her knowledge of her home country to readers who wish to know more about Vietnam: The Culture, The Land and The People.

YourVietBooks recommends a selection of books and articles on and about Vietnam.

If you wish to know more about http://YOURVIETBOOKS.COM project, visit us, or click here to view my profile.

Have a nice day.

Anh Tho Andres
Founder of http://yourvietbooks.com
o
n Facebook: http://facebook.com/yourviet

 

Books on Vietnam on Amazon – List #47_50

Hi All friends,

I know that Vietnamese will end up one day looking for what has been said or written about Vietnam, just like me.

I have compiled a list of Books on Vietnam found on Amazon, here is the 4th list out of 50.

https://drive.google.com/file/d/0BxnzMXpkb4libmpNZGFZN2pTUUk/view?usp=sharing

YourVietBooks is a project initiated by Anh Tho Andres, a multi-lingual translator, author and lecturer living in Switzerland. As a translator, she wishes to share her knowledge of her home country to readers who wish to know more about Vietnam: The Culture, The Land and The People.

YourVietBooks recommends a selection of books and articles on and about Vietnam.

If you wish to know more about http://YOURVIETBOOKS.COM project, visit us, or click here to view my profile.

Have a nice day.

Anh Tho Andres
Founder of http://yourvietbooks.com
o
n Facebook: http://facebook.com/yourviet

 

Books on Vietnam on Amazon – List #46_50

Hi All friends,

I know that Vietnamese will end up one day looking for what has been said or written about Vietnam, just like me.

I have compiled a list of Books on Vietnam found on Amazon, here is the 3rd list out of 50.

https://drive.google.com/file/d/0BxnzMXpkb4liT2pmR19LWGtuOTg/view?usp=sharing

YourVietBooks is a project initiated by Anh Tho Andres, a multi-lingual translator, author and lecturer living in Switzerland. As a translator, she wishes to share her knowledge of her home country to readers who wish to know more about Vietnam: The Culture, The Land and The People.

YourVietBooks recommends a selection of books and articles on and about Vietnam.

If you wish to know more about http://YOURVIETBOOKS.COM project, visit us, or click here to view my profile.

Have a nice day.

Anh Tho Andres
Founder of http://yourvietbooks.com
o
n Facebook: http://facebook.com/yourviet