SBI Training Solutions

Home » Empire

Category Archives: Empire

eBook: Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ – The Secret of the American Empire by John Perkins

Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ, English Original Title: America’s Secret Empire

You can view the English version on youtube: https://www.youtube.com/watch?v=e0JCJ4pIFEw

ATA_263.13_American Empire Secret History

  • Ebook, Epub. Tải về và đọc cùng lúc trên Web, iPad, iPhone & Android.
  • Tác giả: John Perkins.
    Dịch giả: Nhóm GoldenPages.
  • Giá bìa: 104.000đ. Ebook: 42.000đ.
  • 42 coins Mua

Qua Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ John Perkins tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những câu chuyện về các chính sách, các thủ đoạn mà chế độ tập đoàn trị (cách gọi của tác giả để chỉ chế độ chính trị ở Hoa Kỳ bị chi phối bởi những tập đoàn kinh tế) thực hiện nhằm phục vụ lợi ích của mình. Tác giả cũng đã vạch rõ những thủ đoạn mà các tập đoàn trị sử dụng, như những báo cáo tài chính lừa đảo, những con số thống kê lạc quan nhưng không có thật, những vụ hối lộ với chủ đích tạo ra những chính quyền tham nhũng…

Bằng ngòi bút phân tích sắc xảo Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ thực sự là một cuốn sách tham khảo thú vị cho các nhà nghiên cứu, trí thức, sinh viên và bạn đọc mong muốn tìm hiểu về nước Mỹ, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi cường quốc này đang bị suy thoái kinh tế nghiêm trọng, kéo theo sự ảnh hưởng về mặt kinh tế trên toàn cầu.