Call to Translators-to-be: Globethics.net selection of books on Responsible leadership

Call to all Vietnamese Translators-to-be Here are the list of books that need to be translated from English into Vietnamese. Timeline: Start Date: October 1st, 2015 – End Date: February 2016. Resources needed: Translators and Proofreaders fluent in English and Vietnamese. List of translations by priorities: Template for Vietnamese Translators Translation plan for Ethics inContinue reading “Call to Translators-to-be: Globethics.net selection of books on Responsible leadership”

Jobs for new translators – Book title: A Taste of Human Touch to be translated from Vietnamese into English

Hi All,  Yourvietbooks muốn tuyển chọn một số dịch giả xuất sắc để dịch tác phẩm từ tiếng Việt sang tiếng Anh với sự hướng dẫn của nhóm dịch giả yourvietbooks.  Sách có tựa đề là: Cho tình người chạm đến,  Author: Luật sư Lê Luân, Tựa tiếng Anh là: A Taste of Human Touch. Continue reading “Jobs for new translators – Book title: A Taste of Human Touch to be translated from Vietnamese into English”

Back to Square One

Originally posted on Burning desire:
Gửi những người bạn cũ và mới trên LinkedIN, Bài mở đầu ngày hôm qua của tôi đã được 69 người xem và nhận được 2 email gửi đến hộp thư cá nhân. Thật đáng vui mừng phải ko? Tôi còn nhớ cách đây vài năm khi tôi lần đầu viết blog trên trang…