SBI Training Solutions

Home » Find a Vietnamese Translator

Category Archives: Find a Vietnamese Translator

Call to Translators-to-be: Globethics.net selection of books on Responsible leadership

Call to all Vietnamese Translators-to-be
Here are the list of books that need to be translated from English into Vietnamese.
Timeline: Start Date: October 1st, 2015 – End Date: February 2016.
Resources needed: Translators and Proofreaders fluent in English and Vietnamese.
List of translations by priorities:
  • Assignment #1. Global survey. Reading assignment and partial translation only (pp. Conclusion). Deadline for submission : Oct 15, 2015.
  • Assignment #2. Global Series: Christoph Stückelberger / Jesse N.K. Mugambi (eds.), Responsible Leadership. Global and Contextual Perspectives, 2007, 376pp. Partial translation (conclusion). Deadline for submission: Dec 31, 2015.
  • Assignment #2.1. Praxis Series. Christoph Stückelberger, Responsible Leadership Handbook : For Staff and Boards, 2014, 116pp. Deadline for submission: Dec 31, 2015.
  • Assignment #3. Focus Series. Benoît Girardin, Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference, 2012, 172pp. Full translation. For partial translation see assignment #13. Deadline for submission: Jan 31, 2016.
  • Assignment #4. Bernard Adeney-Risakotta (ed.), Dealing with Diversity. Religion, Globalization, Violence, Gender and Disaster in Indonesia, 2014, 372pp. ISBN: 978-2-940428-69-4; Partial translation only. Deadline for submission: Jan 31, 2016.
  • Assignments for Texts Series (from #11 to #15). GE publications. Global deadline for submission: Dec 15, 2015.
  • Assignment #12. Principles on Sharing Values across Cultures and Religions, 2012, 20pp. Global deadline for submission: Dec 15, 2015.
  • Assignment #13. Ethics in Politics. Why it matters more than ever and how it can make a difference. A Declaration, 8pp, 2012. Global deadline for submission: Dec 15, 2015.
  • Assignment #14. Religions for Climate Justice: International Interfaith Statements 2008-2014, 45 pp. Global deadline for submission: Dec 15, 2015.
  • Assignment #15. Ethics in the Information Society: the Nine ‘P’s. A Discussion Paper for the WSIS+10 Processes 2013-2015, 2013, 32pp. Global deadline for submission: Dec 15, 2015.
Priorities are given to translators who are committed to deliver their final draft by deadlines as prescribed.
For next step: see instructions for each assignment and inform me of your choice and commitment.
Project Coordinator Globethics.net Project Officer

Jobs for new translators – Book title: A Taste of Human Touch to be translated from Vietnamese into English

Hi All, 

Yourvietbooks muốn tuyển chọn một số dịch giả xuất sắc để dịch tác phẩm từ tiếng Việt sang tiếng Anh với sự hướng dẫn của nhóm dịch giả yourvietbooks. 

Sách có tựa đề là: Cho tình người chạm đến, 

Author: Luật sư Lê Luân,

Tựa tiếng Anh là: A Taste of Human Touch. 

ATA xin trích câu này: “Con người ta tìm thấy nhau không phải bởi sự hiện diện trước mắt hay những thứ họ có thể nhìn thấy được mà người ta tìm thấy nhau ở phía sau trong những góc khuất khép sâu.” Liên tưởng đến câu nói bất hửu của St-Exupéry, TG của hoàng tử bé (Le Petit Prince bằng tiếng Pháp): “On ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux”. 

Xin các bạn đăng ký để dịch thử một chương voi yourvietbooks@gmail.com. 

Deadline: 30 tháng chín, 2015. Xin cám ơn. Xem FB notes: https://www.facebook.com/notes/861460457270716/

http://vnthuquan.net_van hoa dich thuat mien Nam 1955-1975

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2n0ntn1n31n343tq83a3q3m3237nvn

10 điều lãng phí trong cuộc đời

10 điều lãng phí trong cuộc đời.

a shart message to my Eng-4-mba group. Have a nice day! co Anh Tho

Back to Square One

Here is a translation of week 2 by Hoang Gogniat.

Burning desire

Gửi những người bạn cũ và mới trên LinkedIN,

Bài mở đầu ngày hôm qua của tôi đã được 69 người xem và nhận được 2 email gửi đến hộp thư cá nhân. Thật đáng vui mừng phải ko?

Tôi còn nhớ cách đây vài năm khi tôi lần đầu viết blog trên trang http://yourvietbooks.com, tôi rất hào hứng khi kiểm tra xem mỗi ngày tôi được bao nhiêu lượt thích. Đầu tiên là 200, rồi 500, rồi tới 1000, v.v… và bây giờ con số đó đã lên đến khoảng 57000, nhưng tôi lại không còn hào hứng như lúc đầu nữa. Tôi đoán người ta cũng có thái độ như vậy đối với vấn đề tiền bạc: như khi người ta mới có một, hai triệu trong tài khoản tiết kiệm thì người ta luôn muốn kiểm tra xem mức độ gia tăng của số tiền này nhanh như thế nào, nhưng khi số tiền trong tài khoản lên đến…

View original post 1,018 more words