SBI Training Solutions

Home » Posts tagged 'Class startdate'

Tag Archives: Class startdate

Edu-News: Final dissertation topics

Deadlines for submission:

 • December 31, 2014 for Intake 01-2014 (starting October 15, 2014). View ID listing update_31.10.2014.
 • January 31, 2015 for Intake 02-2014 (starting November 25, 2014). View ID listing update_21.11.2014.
 • June 30, 2015 for Intake 01-2015 (starting February 28, 2015).
 • August 31, 2015 for Intake 02-2015 (starting July 1, 2015)

Instructors: Prof. Anh Tho  Andres, Dr Nguyen Huu Than.

Instructions: Please choose the topic for your final dissertation for the Eng-4-MBA English Preparatory Class.

1. Topic one: Banking and Finance. Dissertation Assignment #1

 • a. Read this book in the original version in English (Link) and use the e-book in Vietnam for your own understanding.
 • b. Watch the Learn with You Tube series of  videos I posted on this topic, use this link.
 • c. View proposed curriculum on Banking and Financial Institutions on sbi-training.com e-College.
 • d. Submit your assignment on your own blog announced on Forum-4-Creativity.

2. Topic two: International Trade. Dissertation Assignment #2

 • a. Read this book in the original version in English (Link) and use the e-book in Vietnam for your own understanding.
 • b. Watch the Learn with You Tube series of  videos I posted on this link.
 • c. View curriculum on International Trade on sbi-training.com e-College.
 • d. Submit your assignment on your own blog announced on Forum-4-Creativity.

3. Topic three: Organisational Communication. Dissertation Assignment #3

 • a. Read recommended books in the original version in English. Refer to your Vietnamese study material if necessary.
 • b. Watch the Learn with You Tube series of  videos I posted on this link.
 • c. View curriculum on Organisational Communication sbi-training.com e-College.
 • d. Submit your assignment on your own blog announced on Forum-4-Creativity.

4. Topic four: Human Resource Management. Dissertation Assignment #4

 • a. Read recommended books in the original version in English. Refer to your Vietnamese study material if necessary.
 • b. Watch the Learn with You Tube series of  videos I posted on this link.
 • c. View curriculum on Human Resource Management & Leadership sbi-training.com e-College.
 • d. Submit your assignment on your own blog announced on Forum-4-Creativity.

5. Topic five: Corporate Social Responsibility: Dissertation Assignment #5

 • a. Read recommended books in the original version in English. Refer to your Vietnamese study material if necessary.
 • b. Watch the Learn with You Tube series of  videos I posted on this link.
 • c. View curriculum on Corporate Social Responsibility sbi-training.com e-College.
 • d. Submit your assignment on your own blog announced on Forum-4-Creativity.

6. Topic six: Marketing Strategy and Planning. Dissertation Assignment #6

FREE ONLINE ENGLISH FOR MBA STARTING OCTOBER 15, 2014

Học MBA Online

Kính gửi anh/ chị học viên,

Lời đầu tiên SBI-Training Solutions xin gửi lời chào trân trọng đến anh/chị.  Cảm ơn anh/ chị đã quan tâm đến chương trình và mong muốn học các chương trình của SBI-Training Solutions tố chức thay mặt HEG Fribourg School of Management, Switzerland.

Chương trình chi tiết anh/ chị tham khảo thêm thông tin qua link HEG-EMBA  và “English for MBA Management Basics“.

Anh/ chị vui lòng điền đầy đủ “Application Form” và gửi lại hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn cho trung tâm SBI-Training.com tai contact@sbi-training.com.

Sau khi hoàn tất chương trình anh/chị sẽ nhận được Certificate of Completion của chương trình English for MBA, cho phép anh/ chị tham gia các khóa học HEG Executive MBA, hoặc bổ sung thêm kiến thức sau khi các anh/ chị đã học MBA/DBA với một chương trình quốc tế khác nhưng vẫn…

View original post 62 more words