eBook: Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ – The Secret of the American Empire by John Perkins

Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ, English Original Title: America’s Secret Empire You can view the English version on youtube: https://www.youtube.com/watch?v=e0JCJ4pIFEw Ebook, Epub. Tải về và đọc cùng lúc trên Web, iPad, iPhone & Android. Tác giả: John Perkins. Dịch giả: Nhóm GoldenPages. Giá bìa: 104.000đ. Ebook: 42.000đ. 42 coins Mua Với những người đãContinue reading “eBook: Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ – The Secret of the American Empire by John Perkins”