SBI Training Solutions

Home » Posts tagged 'Econonomist'

Tag Archives: Econonomist

Friedrich Hayek, nhà kinh tế học phi chính thống và tự do

found an interesting and useful article on Hayek, translated into Vietnamese. many thanks for the good work.

Phân tích kinh tế

Friedrich Hayek (1899-1992) Friedrich Hayek (1899-1992)

Friedrich Hayek, nhà kinh tế học phi chính thống và tự do

Friedrich Hayek tự khẳng định như là nhà lý thuyết chính của dòng tư tưởng mới về tự do dồn dập đổ về từ những năm 1970. Cận cảnh một người không tuân phục ở đất nước của những người tự do.

Friedrich Hayek không tin vào một kinh tế học tự chủ.

Nếu Keynes là nhà tư tưởng lớn nhất của chủ nghĩa can thiệp ở thế kỷ XX, thì Hayek chắc chắn là nhà lý thuyết vĩ đại nhất của chủ nghĩa tự do. Hai tác giả, là bạn của nhau, lại đối lập nhau dữ dội từ những năm 1920 đến những năm 1940. Sự qua đời của Keynes, năm 1946, đồng thời đánh dấu sự chiến thắng của chủ nghĩa can thiệp và chủ nghĩa Keynes. Hayek sau đó bắt đầu…

View original post 2,692 more words