Ô nhiễm môi trường tại Việt Nam

Originally posted on Thanh Niên Tự Do:
Ô nhiễm môi trường tại Việt Nam: Đang ở mức trầm trọng (GNA: Gần 7 năm trôi qua, tình hình ô nhiễm tại Việt Nam vẫn không thay đổi. Bao nhiêu tỷ đô từ ODA đã đầu tư vào các dự án môi trường và chống ngập…