Back to Square One

Originally posted on Burning desire:
Gửi những người bạn cũ và mới trên LinkedIN, Bài mở đầu ngày hôm qua của tôi đã được 69 người xem và nhận được 2 email gửi đến hộp thư cá nhân. Thật đáng vui mừng phải ko? Tôi còn nhớ cách đây vài năm khi tôi lần đầu viết blog trên trang…