SBI Training Solutions

Home » Posts tagged 'multi-lingual translator'

Tag Archives: multi-lingual translator

Back to Square One

Here is a translation of week 2 by Hoang Gogniat.

Burning desire

Gửi những người bạn cũ và mới trên LinkedIN,

Bài mở đầu ngày hôm qua của tôi đã được 69 người xem và nhận được 2 email gửi đến hộp thư cá nhân. Thật đáng vui mừng phải ko?

Tôi còn nhớ cách đây vài năm khi tôi lần đầu viết blog trên trang http://yourvietbooks.com, tôi rất hào hứng khi kiểm tra xem mỗi ngày tôi được bao nhiêu lượt thích. Đầu tiên là 200, rồi 500, rồi tới 1000, v.v… và bây giờ con số đó đã lên đến khoảng 57000, nhưng tôi lại không còn hào hứng như lúc đầu nữa. Tôi đoán người ta cũng có thái độ như vậy đối với vấn đề tiền bạc: như khi người ta mới có một, hai triệu trong tài khoản tiết kiệm thì người ta luôn muốn kiểm tra xem mức độ gia tăng của số tiền này nhanh như thế nào, nhưng khi số tiền trong tài khoản lên đến…

View original post 1,018 more words

BTSO, Count your Blessings, Transl by Mỹ Tiên #C-134

Hi My Tien, I just realize that Cu Mieu and you are ONE, ha ha! Thank you for both translations. Will take a look. Have a nice week, and thank you for your wonderful support. Prof Anh Tho Andres

 

 

Books on Vietnam on Amazon – List #48_50

Hi All friends,

I know that Vietnamese will end up one day looking for what has been said or written about Vietnam, just like me.

I have compiled a list of Books on Vietnam found on Amazon, here is the 5th list out of 50.

https://drive.google.com/file/d/0BxnzMXpkb4liUjloaXdILXp2S2M/view?usp=sharing

YourVietBooks is a project initiated by Anh Tho Andres, a multi-lingual translator, author and lecturer living in Switzerland. As a translator, she wishes to share her knowledge of her home country to readers who wish to know more about Vietnam: The Culture, The Land and The People.

YourVietBooks recommends a selection of books and articles on and about Vietnam.

If you wish to know more about http://YOURVIETBOOKS.COM project, visit us, or click here to view my profile.

Have a nice day.

Anh Tho Andres
Founder of http://yourvietbooks.com
o
n Facebook: http://facebook.com/yourviet

 

Books on Vietnam on Amazon – List #47_50

Hi All friends,

I know that Vietnamese will end up one day looking for what has been said or written about Vietnam, just like me.

I have compiled a list of Books on Vietnam found on Amazon, here is the 4th list out of 50.

https://drive.google.com/file/d/0BxnzMXpkb4libmpNZGFZN2pTUUk/view?usp=sharing

YourVietBooks is a project initiated by Anh Tho Andres, a multi-lingual translator, author and lecturer living in Switzerland. As a translator, she wishes to share her knowledge of her home country to readers who wish to know more about Vietnam: The Culture, The Land and The People.

YourVietBooks recommends a selection of books and articles on and about Vietnam.

If you wish to know more about http://YOURVIETBOOKS.COM project, visit us, or click here to view my profile.

Have a nice day.

Anh Tho Andres
Founder of http://yourvietbooks.com
o
n Facebook: http://facebook.com/yourviet

 

Books on Vietnam on Amazon – List #46_50

Hi All friends,

I know that Vietnamese will end up one day looking for what has been said or written about Vietnam, just like me.

I have compiled a list of Books on Vietnam found on Amazon, here is the 3rd list out of 50.

https://drive.google.com/file/d/0BxnzMXpkb4liT2pmR19LWGtuOTg/view?usp=sharing

YourVietBooks is a project initiated by Anh Tho Andres, a multi-lingual translator, author and lecturer living in Switzerland. As a translator, she wishes to share her knowledge of her home country to readers who wish to know more about Vietnam: The Culture, The Land and The People.

YourVietBooks recommends a selection of books and articles on and about Vietnam.

If you wish to know more about http://YOURVIETBOOKS.COM project, visit us, or click here to view my profile.

Have a nice day.

Anh Tho Andres
Founder of http://yourvietbooks.com
o
n Facebook: http://facebook.com/yourviet