Back to Square One

Originally posted on Burning desire:
Gửi những người bạn cũ và mới trên LinkedIN, Bài mở đầu ngày hôm qua của tôi đã được 69 người xem và nhận được 2 email gửi đến hộp thư cá nhân. Thật đáng vui mừng phải ko? Tôi còn nhớ cách đây vài năm khi tôi lần đầu viết blog trên trang…

BTSO, Count your Blessings, Transl by Mỹ Tiên #C-134

Hi My Tien, I just realize that Cu Mieu and you are ONE, ha ha! Thank you for both translations. Will take a look. Have a nice week, and thank you for your wonderful support. Prof Anh Tho Andres    

Books on Vietnam on Amazon – List #48_50

Hi All friends, I know that Vietnamese will end up one day looking for what has been said or written about Vietnam, just like me. I have compiled a list of Books on Vietnam found on Amazon, here is the 5th list out of 50. https://drive.google.com/file/d/0BxnzMXpkb4liUjloaXdILXp2S2M/view?usp=sharing YourVietBooks is a project initiated by Anh Tho Andres, a multi-lingualContinue reading “Books on Vietnam on Amazon – List #48_50”

Books on Vietnam on Amazon – List #47_50

Hi All friends, I know that Vietnamese will end up one day looking for what has been said or written about Vietnam, just like me. I have compiled a list of Books on Vietnam found on Amazon, here is the 4th list out of 50. https://drive.google.com/file/d/0BxnzMXpkb4libmpNZGFZN2pTUUk/view?usp=sharing YourVietBooks is a project initiated by Anh Tho Andres, a multi-lingualContinue reading “Books on Vietnam on Amazon – List #47_50”

Books on Vietnam on Amazon – List #46_50

Hi All friends, I know that Vietnamese will end up one day looking for what has been said or written about Vietnam, just like me. I have compiled a list of Books on Vietnam found on Amazon, here is the 3rd list out of 50. https://drive.google.com/file/d/0BxnzMXpkb4liT2pmR19LWGtuOTg/view?usp=sharing YourVietBooks is a project initiated by Anh Tho Andres, aContinue reading “Books on Vietnam on Amazon – List #46_50”