BTSO, A New Turning Point_Transl by Hoang Hai Ha

Originally posted on Hai Ha Hoang's Blog:
“Trở về điểm số 0- một khởi đầu mới” Nếu có ai đó nói với tôi rằng tôi là một người tham vọng, đam mê công việc. Tôi sẽ phủ nhận điều đó bởi vì t không nghĩ rằng mình như vậy. Nhưng tôi phải thừa nhuận…