“Tôi muốn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam” by Anh Tho Hoang

Originally posted on VIETNAM BUSINESS CENTRE TẠI SINGAPORE:
Bà Anh Thơ Andres là một trong những Việt kiều có nhiều tình cảm với quê hương và quan tâm tới việc quảng bá du lịch, giới thiệu văn hoá Việt Nam. Dưới đây là cuộc trò chuyện của bà Anh Thơ với một phóng viên…